Fluit Docerend

Kwartet
Een half jaar na haar afstuderen aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, werd Marion als fluitdocent aangenomen bij de muziekschool Het Klooster in Woerden. Naast het geven van fluitlessen aan leerlingen in de leeftijd van 6 tot en met 75 jaar, heeft zij zich bezig gehouden met het schrijven van methodes voor piccolo, fluit en flierefluit (een korte cursus voor kinderen uit groep 3 & 4, waarbij gebruik gemaakt wordt van door haar speciaal voor dit doel geprepareerde Fife’s van Yamaha). Verder coacht zij diverse ensembles waaronder drie fluitkwartetten en het fluitensemble Flautissimo.
Marion werkt met haar fluitleerlingen zowel auditief als uit boeken. Met ieder jaar zo’n 5 dwarsfluitleerlingen in de Talent XL-klas van de muziekschool, werpt dit zijn vruchten af!

Naast haar werkzaamheden als docent fluit en muziek is Marion lid van de ondernemingsraad en coördinator van alle binnen- en buitenschoolse activiteiten die Het Klooster verzorgt in Woerden e.o.